صفحه اصلی / ساختار معاونت / معاونت دانشجوئی و فرهنگی

معاونت دانشجوئی و فرهنگی

سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد علی کفایی فر

رشته تحصیلی: حقوق بین الملل

محل تحصیل: دانشگاه ملی دوستی ملل مسکو- سال ۱۳۹۳

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی : استادیار