جوایز و افتخارات ورزشی

(جوایز و افتخارات دریافتی کارکنان و دانشجویان در میادین ورزشی)

-کسب مقام قهرمانی تکواندو برادران دانشگاه آزاد اسلامی توسط محمد صفایی در سطح کشور

-کسب مقام قهرمانی لیگ ۳ هندبال باشگاههای کشور

-کسب مقام نائب قهرمانی والیبال خواهران دانشگاه آزاد اسلامی

-کسب مقام نایب قهرمانی پاور لیفتینگ توسط علی رستمی در سطح کشور

-کسب مقام سوم تکواندو برادران دانشگاه آزاد اسلامی توسط محسن جباری در سطح کشور

-کسب مقام سوم کشتی فرنگی برادران دانشگاه آزاد اسلامی توسط امیر رضائی در سطح کشور

-کسب مقام سوم کاراته برادران دانشگاه آزاد اسلامی توسط علیرضا شاه حسینی در سطح  کشور

-کسب مقام قهرمانی والیبال خواهران در استان

-کسب مقام قهرمانی بسکتبال ۳ نفره برادران در استان

-کسب مقام قهرمانی و نایب قهرمانی پینگ پنگ برادان در استان

-کسب مقام قهرمانی پینگ پنگ خواهران توسط خانم مریم عارف در استان

-کسب مقام سوم اسکیت برادران توسط آقای حمیدرضا انیسی در استان

-کسب مقام قهرمانی و نایب قهرمانی کاراته برادران توسط حمیدرضا نجاتی و علیرضا نجاتی در استان