صفحه اصلی / ساختار معاونت / اداره امور فرهنگی / کانون های فرهنگی و اجتماعی

کانون های فرهنگی و اجتماعی

کانون روانشناسی وآسیب های اجتماعی از سال۱۳۷۹تاسیس شده است
اهداف و فعالیت ها:

  • برگزاری جلسات و کارگاه های روش های پرورش ذهن
  • بررسی عوامل ازدیاد اعتیاد و آسیب های اجتماعی
  • دعوت از اساتید آگاه جهت سخنرانی و میزگرد