صفحه اصلی / ساختار معاونت / اداره امور فرهنگی / امور فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه

امور فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه

ضرورت تعالی و غنابخشی حرکت‌های دانشجویی در این عصر پر فراز و نشیب تحولات فرهنگی، اقتضا می‌کند تا دانشگاه به عنوان پویاترین و ممتازترین نهاد فرهنگی جامعه، نقش پر فروغ خود را در تعمیق فرهنگ، هنر و ارزش‌های والای انسانی ایفا نماید. این کارکرد فرهنگی دانشگاه، از آن جا قابل ملاحظه است که نیازها و تمایلات روزافزون قشر جوان دانشجو، پاسخگویی مناسبی را در مقوله فرهنگ می‌طلبد که چه بسا در صورت عدم توجه به آن، ممکن است چالش‌های جدیدی را حتی در سایر حوزه‌ها نیز ایجاد نماید و اینجاست که معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها از سویی با تکیه بر میراث گرانسنگ فرهنگ، اندیشه و تمدن ملی و اسلامی، و از سویی دیگر با تکیه بر خلاقیت و نوآوری متباین، در جهت بازفهمی فرهنگ و سنن گذشته و تولیدات نوین فرهنگی مبتنی بر فرهنگ و آیین اسلامی سعی وافر نموده تا این قافله پرتکاپوی دانشجویی را با خیزش عظیم فکری و فرهنگی، به سوی مدینه فاضله رهنمون سازد. مجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی که به عنوان یک معاونت مستقل شامل دو مدیریت برنامه­ریزی فرهنگی و مدیریت امور اجتماعی و نهادهای دانشجویی چون کانونهای فرهنگی، هنری، و انجمنهای علمی، دانشجویی(واقع در مجتمع فرهنگی دانشجو) می‌باشد، همت خود را صرف تقویت فعالیتهای دانشجویی عم از فرهنگی، اجتماعی هنری، علمی، و… نموده و اهداف کلی زیر را دنبال می­کند:

  1. فضاسازی فرهنگی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی دانشجویی و جهت دهی و هدفمند نمودن فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان؛
  2. زمینه سازی و برنامه‌ریزی در جهت تقویت و معرفت دینی دانشگاهیان و تعمیق معرفت دینی مبتنی بر آموزه های قرآنی و معارف اسلامی؛
  3. ارتقاء مهارت های زندگی اجتماعی دانشجویان و تسهیل روند جامعه پذیری آنان همراه با ساماندهی و تقویت فعالیت‌های جمعی آنان؛
  4. ایجاد زمینه مطلوب و مؤثر درجهت جذب و پر کردن اوقات فراغت جوانان دانشجو به نحو مؤثر و توجه به آموزش محوری؛
  5. بهره‌گیری مطلوب فرهنگی از فضاهای مجازی و فناوری‌های نوین فرهنگی، هنری و رسانه‌ای؛
  6. ارزیابی و پایش فعالیت‌های فرهنگی و نظارت و ارزیابی مستمر فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه.
  7. برنامه ریزی جامع فرهنگی در راستای اولویت ها و چشم انداز فرهنگی و دانشگاه تمدن ساز و در چارچوب قوانین وزارت متبوع و در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت توسعه کشور
  8. صیانت از فرهنگ، تمدن و هویت اصیل اسلامی – ایرانی و اعتلای روحیه خودباوری و مسئولیت‌پذیری با تکیه بر شناساندن فرهنگ، مواریث و مفاخراسلامی و ایرانی؛
  9. ایجاد زمینه تجلی استعداد‌ها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی و فرهنگی و تأکید بیشتر به نوآوری‌ها و خلاقیت‌های دانشجویی ضمن معرفی مطلوب دستاوردهای فرهنگی، هنری دانشجویان خلاق و موفق؛
  10. ایجاد بسترهای مطالعاتی و تعمیق موضوعات فرهنگی و پژوهش‌مدار نمودن برنامه های فرهنگی با مطالعه و آسیب شناسی پدیده های فرهنگی- اجتماعی و تقویت پژوهش های نظری و کاربردی؛