صفحه اصلی / ساختار معاونت / مدیریت شاهد و ایثارگران

مدیریت شاهد و ایثارگران

شرح وظایف مدیریت امور شاهد و ایثارگران

۱- ثبت نام دانشجویان ورودی جدید در هر سال (مهر و بهمن) بر اساس جدول ثبت نام

۲- دریافت مدارک ایثارگری و تشکیل پرونده

۳- استعلام مدارک از بنیاد شهید و امور ایثارگران

۴- تهیه لیست شهریه در هر نیمسال یکماه بعد از ثبت نام با همکاری معاونت اداری و مالی

۵- تهیه لیست مشروط شده ها بعد از تهیه لیست شهریه و ارسال به بنیاد

۶- کلاس های تقویت بنیه علمی در طول ترم با کمک دانشجویان مقاطع بالاتر و پرداخت بخشی از هزینه ها توسط دانشجو

۷- تهیه لیست فارغ التحصیلان و ارسال آن به بنیاد در هر نیمسال

۸- نامه نگاری با آموزش پژوهش و دانشجویی در خصوص وضعیت دانشجو و ارائه معرفی نامه های لازم

۹- برگزاری جلسات با بنیاد و اداره کل شاهد و ایثارگر دانشگاه

۱۰- برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی

۱۱- برگزاری جلسات مربوط به ایثارگران در مناسبت های مختلف

۱۲- همکاری در برگزاری جشنواره ملی ایثار

۱۳ دیدار با خانواده شهدا آزادگان و جانبازان

۱۴- برگزاری جلسات ستاد شاهد و ایثارگر واحد

۱۵- بررسی و تحلیل وضعیت آموزشی پژوهشی و فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگرو ارائه راهکارهای مناسب برای ارتقاء و یا برطرف نمودن آن

۱۶-پ یگیری اجرای بخشنامه های ایثارگران در حوزه (استادان و کارکنان)