صفحه اصلی / اخبار / همایش بررسی اندیشه های اجتماعی علامه مصباح یزدی

همایش بررسی اندیشه های اجتماعی علامه مصباح یزدی

۱-مقدمه و معرفی:

علامه فقید آیت الله مصباح یزدی یکی از علمای صاحب سبک و دارای زمینه های مختلف علمی و در طول حیات علمی خود در جهت گسترش علوم اسلامی و انسانی نقش کم نظیری داشته و راهگشا و پاسخگوی چالش های فراوانی بوده و از سوی دیگر با تاسیس موسسه آموزش امام خمینی و تربیت شاگردان فراوان که هر کدام در حال حاضر وزنه علمی و مدیریتی محسوب میشوند نقش بسیار مهمی داشته است.

 

۲– اهداف برگزاری/ مشارکت:

 هدف از برگزاری معرفی و شناخت و برسی اندیشه های ایشان در حوزه علوم اجتماعی وجامعه شناسی میباشد.

 

۳- محورهای همایش:

 

۱-مبانی معرفتی اندیشه های اجتماعی. ۲- سنت های اجتماعی وقانون مندی جامعه وتاریخ۳-روش شناسی مطالعات اجتماعی ۴-نهاد های اجتماعی ۵-آسیب شناسی و انحرافات اجتماعی ۶-نابرابری اجتماعی ۷-تغیییرات و تطورات اجتماعی ۸- فرهنگ , هویت و تحولات اجتماعی ۹-کستره تاثیر گزاری اندیشه اجتماعی علامه مصباح یزدی

 

۴- برنامه ­های جانبی :

 

نمایشگاه آثار و دستاوردهای علمی فرهنگی علامه مصباح یزدی

 

۵- برگزارکنندگان اصلی :

 

دانشگاه آزاد اسلامی قم  – موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 

۶- حامیان علمی/مالی(باذکرسطوح حمایتی به تفکیک):

انجمن مطالعات اجتماعی حوزه- دانشگاه باقرالعلوم(ع)

حامیان علمی موسسه آموزشی پزوهشی امام خمینی

 

۷- زمان  پیشنهادی برگزاری:

۱۴۰۰/۰۸/۱۰

۸- مکان پیشنهادی برگزاری:

سالن امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی قم

 

۹- ویژگیهای بارز و انحصاری برگزاری همایش:

 

اولین همایش برگزار شده در موضوع اندیشه های اجتماعی علامه مصباح یزدی.

 

 

https://ihsam.iki.ac.ir/SendArticle